Valitut rajaukset: Kulttuurituottaja (AMK) Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
KMST3T04-3003
Osaamistavoitteet Opiskelija - tuntee ammattikorkeakoulukentän koulutuksen päätoimialat ja niiden erityispiirteet - tuntee kulttuurituotannon kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja - osaa sovittaa yhteen eri toimialojen intressejä tuotannon ideointivaiheessa - tunnistaa sidosryhmäajattelun tärkeyden tuotannon prosessissa Sisältö Opintojaksolla tutustutaan itsenäisesti sekä johdantoluentojen avulla eri toimialoihin sekä kulttuurituotannon kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Jaksolla tutustutaan myös monialaiseen tai monitaiteiseen tuotantoon ja erilaisiin sidosryhmiin.
KTST3T01-3004
Opintojaksolla tuotetaan itsenäisesti tai pienryhmissä (max 3 opiskelijaa ryhmässä) esittävän taiteen tuotanto toimeksiantajalle. Toimeksiantaja etsitään pääsääntöisesti itse. Tuotanto voi kestää koko opintovuoden ajan.
2B00BP27-3001
Kurssi on kaksikielinen, jos opintojaksolle tulee vaihto-opiskelijoita