Valitut rajaukset: Avoin amk Poista rajaukset
9A00CN05-3007
Verkkototeutus. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja verkkotapaamisia tms., vaan materiaali on Moodlessa saatavilla. Toteutusaikataulu on tehtävien palautuspäivien puitteissa vapaa. Tehtävien palautuspäivät on jaksotettu koko opintojakson ajalle.
9A00CY09-3008
Oppilaitoksen järjestämille yritysvierailuille osallistuminen on pakollista. Ryhmätehtävien ohjaukseen osallistuminen on pakollista ryhmän kaikille jäsenille. Demonstraatioihin suorittaminen on pakollista; joko osallistuminen Vacassa järjestettäviin tai omatoiminen vaihtoehtoinen suoritus opettajien ohjeiden mukaan.
9A00CY09-3009
Oppilaitoksen järjestämille yritysvierailuille osallistuminen on pakollista. Ryhmätehtävien ohjaukseen osallistuminen on pakollista ryhmän kaikille jäsenille.
9A00CY10-3010
Aikaisempaa osaamista ei edellytetä.
9A00CY13-3007
Opintojakso on tarjolla verkko-opintoina 1.1-31.5.2024. Aloitusajankohta joustava, suoritus tehtävä loppuun 31.5.2024 mennessä. Arviointi kuukauden lopussa. Huomaa, että voit ilmoittautua myös jo aiemmin (1.5.2023) alkavalle toteutukselle.
9A00CY13-3008
Nonstop toteutus. Suoritusajan voi valita vapaasti 1.8.2024-31.7.2025 väliseltä ajalta.
9A00CY14-3002
Nurmen tuotanto ja käyttö opintojakson suoritus ennen tätä opintojaksoa antaa tietoa nurmirehujen tuotannosta, säilönnästä, rehuarvoista, rehukäytön perusteista sekä toteutuneen rehukäytön selvittämisestä lypsykarjatilalla. Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa- opintojaksolla paneudutaan tarkemmin näiden tunnuslukujen määritelmiin, seurantavälineisiin ja tähän aihepiiriin liittyvään tutkimustietoon. Luennot nauhoitetaan. Mahdollisuus henkilökohtaiseen tehtävien ohjaukseen. Tehtävien yhteisiin purkutilaisuuksiin osallistuminen (myös etämahdollisuus) on pakollista, ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Demonstraatiot ja opintoretket; ajoittuvat viikoille 7 ,12 tai 16 keväällä 2025, osallistuminen pakollista tai korvaava suoritustapa sovittava opettajien kanssa etukäteen.
9A00CY15-3002
Nurmen tuotanto ja käyttö opintojakson suoritus ennen tätä opintojaksoa antaa tietoa nurmirehujen tuotannosta, säilönnästä, rehuarvoista, rehukäytön perusteista sekä toteutuneen rehukäytön selvittämisestä emolehmä- tai lihanautatilalla. Luennot nauhoitetaan, monimuoto- ja avoimen opiskleijoilla mahdollisuus saada etäohjausta tehtäviin. Tehtävien yhteisiin purkutilaisuuksiin osallistuminen (myös etämahdollisuus) on pakollista, ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.
9A00CY16-3008
Opintojakso on tarjolla verkko-opintoina lukuvuoden 2023-2024 ajan. Aloitusajankohta joustava, suoritus tehtävä loppuun 31.5.2024 mennessä. Arviointi kuukauden lopussa. Huomaa, että voit ilmoittautua jo myös syksyllä 2023 alkavalle toteutukselle.
9A00CY16-3009
Nonstop toteutus, suoritusaika vapaasti valittavissa aikavälillä 1.8.2024- 31.7.2025.