Valitut rajaukset: Poista rajaukset
9A00CY16-3004
Opintojakso on tarjolla verkko-opintoina lukuvuoden 2023-2024 ajan. Aloitusajankohta joustava, suoritus tehtävä loppuun 31.5.2024 mennessä. Arviointi kuukauden lopussa.