Valitut rajaukset: Poista rajaukset
9A00BW89-3002
Opetusresurssien mahdollistamissa rajoissa otetaan opiskelijoita opintojaksolle. Tarvittaessa valinta opintojaksoille tehdään opintomenestyksen mukaisessa järjestyksessä. Opintomenestys määritetään seuraavien opintojaksojen keskiarvon perusteella: - Maatalouden yritystalouden perusteet - Maatilayrityksen verotus - Maatalouspolitiikka Lisäksi edellytetään, että agrologi (AMK) kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa on edetty opetussuunnitelman mukaisesti.
9A00BW95-3002
Suomeksi Opetusresurssien mahdollistamissa rajoissa otetaan opiskelijoita opintojaksolle. Tarvittaessa valinta opintojaksoille tehdään opintomenestyksen mukaisessa järjestyksessä. Opintomenestys määritetään seuraavien opintojaksojen keskiarvon perusteella: - Maatalouden yritystalouden perusteet - Maatilayrityksen verotus - Maatalouspolitiikka Lisäksi edellytetään, että maatalousyrityksen johtaminen ja tuotantoekonomia opintojaksoilla on edetty opetussuunnitelman mukaisesti.
KC03BKPR05-3008
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa määritellä tärkeimmät biomolekyylien rakenteet (DNA, RNA, proteiinien ja hiilihydraattien) ja tuntee niiden merkityksen eläville soluille - osaa käyttää tietojaan bio- ja elintarviketeknisiä prosesseja ja tuotteita suunniteltaessa - osaa luetella keskeisimmät biotekniset valmistusprosessit ja niihin liittyvät laiteratkaisut, mittaukset, mallinnuksen ja jälkikäsittelymenetelmät - osaa laskea kasvua, tuotteenmuodostusta ja ravinteiden kulutusta kuvaavia kuvaavia parametreja Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot Mikrobiologia, Epäorgaaninen ja orgaaninen kemia
KD00BR75-3002
Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.
RAK1A1-3014
Opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 % verkkoluennoista. ja harjoituksista. Saadakseen osallistua suullisiin ja kirjallisiin tentteihin opiskelijan tulee suorittaa opintojakson aikana annetut tehtävät säännöllisesti ja aikataulujen mukaan.