Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
BA00CU05-3002
Alternative embodiment for the course Perioperative Nursing
BD00CL60-3004
Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen. Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi.
BE00BS10-3005
Jaksolla on mahdollisesti tutustumiskäyntejä, digitarinoitten esitykset virtuaalisesti, ellei toisin sovita.
BE00CW51-3001
opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Viestintä ja media sosiaalialan työssä - Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö - Valtaistava sosiaalityö
CA00BS67-3005
Keväällä 2021 opintojaksosta tarjotaan osio Kokemuksellisuus (2 op). Osio Asiakkaan kohtaaminen (2 op) tarjotaan syksyllä 2021.
CA00CM32-3002
Opintojakso ensisijaisesti ravitsemisalan opiskelijoille. Opintojaksolla valmistetaan ruokia kasviproteiineista. Ruokien valmistukseen tarvittavat raaka-aineet hankitaan omakustanteisesti.
9A00BW04-3003
Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan
LT00BI27-3005
Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan.
CB00CK18-3001
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Voutilaisen, Fogelholmin ja Mutasen (2015) Ravitsemustaito-teoksen tai vastaavan oppisisällön hallinnan. Osaaminen osoitetaan verkkotentillä opintojakson alussa. Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan kesällä 2021. Kurssin aikana tarvittavat välineet: tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys, laitteisto, joka mahdollistaa Moodlen BigBlueButton -verkkokokousympäristön hyödyntämisen, Web-kamera ja headset.