Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BD00BX83-3006
Tiedonhankinta 1: Kirjallinen oppimistehtävä liittyy Terveyttä edistävän hoitotyön harjoittelun kirjalliseen raporttiin.
BD00BX83-3007
Tiedonhankinta 1: Kirjallinen oppimistehtävä liittyy Terveyttä edistävän hoitotyön harjoittelun kirjalliseen raporttiin.
BE00CI27-3005
Kohtaamistaide® on ryhmämuotoista kuvataidetoimintaa erilaisissa sosiaali-, terveys-, kasavatus ja kulttuurialan toimintaympäristöissä. Kohtaamistaiteessa ihminen nähdään yhteisönsä jäsenenä ja toiminnassa korostuu kaikkien aistien käyttäminen. Kohtaamistaiteen perusteet - opintojakson suorittamisen jälkeen opintoja voi jatkaa 10 op laajuisella opintojaksolla. Opintojaksot yhdessä antavat Kohtaamistaiteen ohjaaja -pätevyyden. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa järjestetään lukuvuoden 2019-2020 aikana kaksi Kohtaamistaiteen perusteet -opintojaksoa ja lukuvuonna 2020-2021 jatko-opintojakso, joka antaa Kohtaamistaideohjaajan® osaamisen ja oikeudet (5+10 op).
LT00BP14-3001
Primarily for IB students
LT00CK89-3001
Torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.
KD07CYES112-3008
Torstaisin vvo-aikaan, viikoilla 13 keskiviikkona ja viikolla 18 myös tiistaina.
KD07DVMA42-3005
VVO -aikaan klo 14.15 alkaen
KD07DVOI47-3009
Tiistaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen
KD19BRW006-3005
Students must progress through the course according to the schedule. Students must hand in all tasks at the deadlines and the tasks must be at an acceptable level. Inactive students will get an immediate fail for the course and be removed.